Różne typy wykresów Forex i jak je czytać

wykresów Forex

Trading online może na pierwszy rzut oka wydawać się zagmatwany i trudny do zrozumienia. I właśnie rozwiązaniu tego problemu służą odpowiednie narzędzia. Platformy tradingowe zostały wyposażone w zintegrowane narzędzia zaprojektowane z myślą o wspomaganiu inwestorów w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. Wykresy walutowe są jednym z najważniejszych i najbardziej przydatnych narzędzi, jakie są przez nich wykorzystywane.

Wykresy walutowe, zwane również wykresami cenowymi lub wykresami na żywo stanowią wizualną reprezentację minionych i przyszłych ruchów wartości danej waluty lub aktywa. W zależności od potrzeb inwestorów, wykresy mogą obejmować różne okresy – godziny, dni, miesiące, lata – tak, aby pokazać ruchy aktywów w przeszłości oraz ich prognozę na przyszłość.

Istnieją trzy główne typy wykresów walutowych: liniowe, słupkowe i świecowe.

Wykresy liniowe

Wykres liniowy to najbardziej podstawowy rodzaj wykresu na żywo. Takie wykresy nie zawierają wielu informacji i są zwykle wykorzystywane przez początkujących traderów. Wykres liniowy najczęściej rozpoczyna się i kończy cenami zamknięcia, pokazując ogólny obraz ceny zamknięcia danego aktywu dla wybranego okresu.

Wykresy liniowe mogą być wykorzystywane do identyfikowania ogólnych trendów lub dużych wzorców, ale nie są źródłem żadnych dodatkowych informacji dla inwestorów.

Jak czytać wykresy liniowe

Aby odczytać dane z wykresu liniowego, inwestorzy śledzą linie, szukając trendów: gwałtownych wzrostów lub spadków, punktów przecięcia lub powtarzających się wzorców. Może to pomóc w określeniu przyszłego modelu zmian ceny danego aktywu.

Wykresy słupkowe

Wykresy słupkowe, zwane również wykresami „OHLC”, zawierają więcej informacji niż wykresy liniowe. „OHLC” to akronim od „open, high, low, close”, czyli wszystkich informacji przedstawionych za pomocą słupków. Wykres słupkowy pokazuje cenę otwarcia aktywu, jego najwyższą cenę dla wybranego okresu, najniższą cenę oraz cenę zamknięcia.

Wykresy słupkowe są wykorzystywane przez inwestorów w celu sprawdzenia, kto – sprzedający czy kupujący – kontrolują w danym okresie rynek, co może pomóc im w podjęciu decyzji, czy powinni kupować, czy sprzedawać oraz w przewidywaniu przyszłych ruchów na rynku.

Jak czytać wykresy słupkowe

Wykresy słupkowe, choć nieco bardziej skomplikowane niż wykresy liniowe, nie są trudne do odczytania.

Dolna część słupka pokazuje najniższą cenę aktywu dla wybranego okresu, zaś jego górna część pokazuje najwyższą cenę dla tego okresu.

Pozioma kreska po lewej stronie paska pokazuje cenę otwarcia aktywu, a taka sama kreska znajdująca się po prawej stronie pokazuje cenę zamknięcia dla wybranego okresu.

W przypadku zastosowania kolorowego wykresu, zielony kolor słupka wskazuje, że cena zamknięcia przewyższa cenę otwarcia, zaś czerwony kolor wskazują, że cena zamknięcia jest niższa niż cena otwarcia.

Wykresy świecowe

Wykresy świecowe zostały wynalezione w Japonii w XVIII wieku. Wykresy świecowe przekazują te same informacje, co wykresy słupkowe, tj. cenę otwarcia, cenę maksymalną, cenę minimalną i cenę zamknięcia (OHLC), a także informacje na temat emocji traderów.

Inwestorzy używają wykresów świecowych, aby lepiej dostrzec możliwy przyszły kierunek w przypadku wyceny krótkoterminowej.

Jak czytać wykresy świecowe

Wykresy świecowe swoją nazwę zawdzięczają wyglądowi przypominającemu świecę.

Korpus świecy reprezentuje zakres cen danego aktywu od otwarcia do zamknięcia dla wybranego okresu. Jeśli korpus jest czarny/wypełniony, oznacza to, że cena zamknięcia była niższa niż cena otwarcia. Jeśli korpus jest biały/pusty, oznacza to, że cena zamknięcia była wyższa niż cena otwarcia dla danego okresu.

Pionowe linie na końcach świecy nazywane są knotami. Górny knot pokazuje najwyższą cenę aktywu dla wybranego okresu, zaś dolny – najniższą cenę dla wybranego okresu.

Podsumowanie

Wszystkie trzy rodzaje wykresów stanowią bardzo przydatne narzędzia dla każdego typu inwestora. Można je wykorzystywać do przewidywania przyszłych ruchów w oparciu o analizę przeszłych zachowań aktywów wybranych przez inwestorów.

Wykresy liniowe są używane głównie przez początkujących inwestorów, ponieważ stanowią przejrzystą graficzną reprezentację ruchów cen aktywów i są łatwe do odczytania.

Bardziej doświadczeni inwestorzy wolą korzystać z wykresów słupkowych i świecowych, które są źródłem większej ilości informacji. Dla każdej sytuacji i dla każdego typu inwestora istnieje odpowiedni rodzaj wykresu. Koniec końców inwestorzy powinni próbować skorzystać z wszystkich trzech typów w zależności od okoliczności, aby upewnić się, że uzyskają oni jak najwięcej informacji o ruchach rynkowych i prognozach przed zawarciem transakcji.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*