Jak bezpiecznie inwestować w okresach zwiększonej zmienności rynkowej

Jak prezwyciężyć zmienność rynkową?

Na rynkach finansowych online zmienność jest nieunikniona. Wiele czynników wpływa na zmienność rynkową i może powodować niestabilność, na przykład kryzysy gospodarcze i polityczne, komunikaty banku centralnego, klęski żywiołowe, pandemie itd. Rynek online podlega ciągłym zmianom, ale w czasach kryzysu te wahania mogą wymknąć się spod kontroli. Niedawna pandemia COVID-19 spowodowała szybki wzrost zmienności na rynkach finansowych.

Czym jest zmienność rynkowa?

Zmienność rynkowa to statystyczna miara tendencji rynku do gwałtownego spadku lub gwałtownego wzrostu w krótkich okresach czasu. Zmienny rynek to taki, który charakteryzuje się dużymi wahaniami cen i dużym obrotem, co skutkuje brakiem równowagi (wyłącznie transakcje kupna lub wyłącznie transakcje sprzedaży).

Czym jest zmienność rynkowa?

Zmienność rynkowa i psychologia

Jednym z czynników, które mogą prowadzić do zmienności rynkowej jest psychologia inwestorów. Eksperci uważają, że reakcja inwestorów na wszelkie inne przyczyny zmienności (kryzysy gospodarcze i polityczne, komunikaty banku centralnego, klęski żywiołowe, pandemie itp.) może również powodować dalsze wahania.

Gwałtowny spadek rynku, taki jak ten, którego doświadczyliśmy w 2020 roku, może prowadzić do utraty zaufania oraz wywoływać strach i niepokój. Wielu inwestorów przestaje myśleć racjonalnie i zaczyna wątpić w swoje strategie handlowe i je zmieniać, co wpływa na zmienność rynkową.

Czy zmienność rynkowa powinna wywoływać obawy?

Biorąc pod uwagę to, że niestabilne rynki mogą powodować straty, normalne jest, że inwestorzy obawiają się o swoje transakcje w takich momentach. Zarówno profesjonalni, jak i niedoświadczeni inwestorzy są narażeni na stany lękowe w okresach zmienności.

Potrzebne jest dużo doświadczenia i dyscypliny, aby nie reagować, gdy rynki zaczynają się gwałtownie zmieniać i zaczynasz odnosi straty.

Jeśli jesteś inwestorem długoterminowym, okresy zmienności nie wywrą tak dużego wpływu, ponieważ trwają przez krótsze okresy czasu. Należy jednak być na bieżąco z sytuacją na rynku, starając się być stale informowanym i uważnie monitorować swoje transakcje.

Okresy zmienności wpływają głównie na inwestorów krótkoterminowych i powinni oni zachować szczególną ostrożność w tych okresach czasu.

Jak prezwyciężyć zmienność rynkową?

Podczas gdy zmienność rynkowa zwiększa ryzyko straty, zwiększa również możliwości zysku. Jeśli zastosujesz odpowiednie strategie inwestycyjne we właściwym czasie, możesz zyskać zamiast ponieść straty.

Oto kilka rzeczy, o których należy zawsze pamiętać, wchodząc w świat inwestycji online:

1. Podejmuj przemyślane decyzje i bądź cierpliwy

W inwestycjach online emocje mogą prowadzić do strat, a więc inwestuj z głową. Emocjonalne inwestowanie to najgorszy rodzaj inwestowania, a więc staraj się nie pozwolić, aby emocje wpływały na decyzje. Niektóre inwestycje wymagają czasu, aby dojrzeć i stać się dochodowe, dlatego należy nauczyć się cierpliwości.

2. Zawsze bądź na bieżąco

Przed dokonaniem transakcji zawsze upewnij się, że masz wystarczająco dużo informacji na temat trendów rynkowych oraz aktualności. Bycie na bieżąco z sytuacją na rynku nigdy nie było łatwiejsze – dzisiejsze media są dostępne dla każdego, kto ma połączenie z Internetem. Wykresy i analizy techniczne i fundamentalne oraz codzienne aktualizacje rynków pomagają uzyskać lepszy obraz tego, dokąd zmierzają rynki.

3. Zarządzaj ryzykiem

Inwestycje online zawsze wiąże się z ryzykiem, szczególnie w okresach zmienności rynkowej. Zanim zaczniesz inwestować upewnij się, że wiesz, ile jesteś skłonny zaryzykować/stracić i jak duża jest na to szansa w danej sytuacji.

4. Bycie konsekwentnym jest kluczowe

Wielu inwestorów popełnia błąd i rezygnuje ze swoich strategii inwestycyjnych w okresach zmienności rynkowej, kiedy ponoszą straty. Podczas gdy w niektórych przypadkach może to być dobrym pomysłem, w większości sytuacji prowadzi to do jeszcze większych strat. Upewnij się, że konsekwentnie stosujesz swoje strategie inwestycyjne i zmieniasz je tylko wtedy, gdy masz pewność, że przyniesie to pozytywne rezultaty.

5. Dywersyfkacja

Zróżnicowany portfel przyniesie mniejsze straty w okresach zmienności rynkowej. Dywersyfikacja portfela może pomóc w rozłożeniu ryzyka i zminimalizowaniu go, a także daje szerszą gamę zbywalnych aktywów, pomiędzy którymi można manewrować, gdy niektóre u nich zaczynają ponosić straty.

Zawsze bądź przygotowany

Mając powyższe na uwadze, jedna główna rada, do której wszyscy inwestorzy powinni zawsze się stosować to „bądź przygotowany”.

Rynki zawsze się zmieniają i jeśli będziesz nieprzygotowany, prawdopodobnie poniesiesz straty. Dlatego zawsze należy mieć plan – ile możesz sobie pozwolić, aby zainwestować, ile możesz sobie pozwolić, aby stracić, jaki masz ostateczny cel. Po opracowaniu planu możesz wybrać kilka strategii inwestycyjnych i stosować je w różnych okresach czasu. Pozwala to na zachowanie elastyczności i zawsze masz na co liczyć, gdy na rynkach robi się gorąco.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*